Lečenje kockara

Lečenje kockara

Naša edukacija zasnovana je na HERC metodi Dejana Stankovića. Program je nastalo uz pomoć stručnjaka koji se više godina bave bolestima zavisnosti, i rade sa zavisnicima svakodnevno. Lečenje kockara po Metodi HERC predstavlja rezultat desetogodišnjeg rada sa osobama koje su zavisne od patološkog kockanja i članovima njihovih porodica. Jedinstven program nastao je pre svega na osnovu ličnog iskustva. Lično iskustvo predstavlja pravo znanje o problemu. Pored toga tu je tim psihologa koji prate najmodernija znanja iz oblasti psihologije i razvoja ličnosti, psihoterapije, bihevioralne psihologije, i primene znanja na konkretnom slučaju. Veliko iskustvo na polju odvikavanja od kockanja kao i dugogodišnji rad u ovoj oblasti dovodi do velikog uspeha kod svih klijenata koji uspešno savladaju Program i pridržavaju se onoga što su naučili.

Ni jedan psiholog ne može razumeti problem kockanja jel nema lično iskustvo, a na fakultetu se ne uči kako pomoći nekome ko ima problem sa kockanjem. Svako lično iskustvo o nekom problemu je dragoceno, i predstavlja pravo znanje o tom problemu. U svetu se sve veći značaj pridaje ovom znanju, zato što osoba koja je sama prošla kroz situacije kroz koje vi prolazite najbolje može da vas shvati i da vam pravi savet koji vam može pomoći da taj problem rešite. Zato su naši rezultati najbolji i zato svi oni su  koji prihvatili edukacju HERC  rešili su  svoj problem sa kockanjem.

Program sprovodi tim stručnjaka u Novom Sadu uz saradnju sa priznatim i sertifikovanim psihoterapeutima iz Londona ( online na Srpskom ili engleskom jeziku).

HERC program lečenja patoloških kockara – odvikavanje ili rešavanje problema zavisnosti od kockanja se zasniva na izgradnji mehanizama odbrane pomoću kojih se pobeđuje i kontroliše jaka želja za kockanjem. Osnovni deo Programa zasnovan je na knjigama Ulog, Patološko kockanje-uzroci i posledice i Zbogom kockanje autora Dejana Stankovića koje su napisane na osnovu ličnog iskustva i na direktan, životni način prilaze kockanju iz različitih uglova.
U okviru Programa učestvuje tim psihologa koji rade na osnaživanju ličnih i zdravih kapaciteta, emocionalne pismenosti, asertivnosti, i izgradnji ostalih veština kroz razne vidove psiho-edukacija prateći najsavremenije i moderne trendove, saznanja i dostignuća iz oblasti psihologije.
Terapije su individualne i prilagođene svakom klijentu.
Diskrecija je zagarantovana.
Dužina Programa kao i sam model zavise od dubine problema a određuju se na konsultacijama i na osnovu rezultata psihološkog testiranja.

Dejan Stanković

Lečenje kockara pre svega podrazumeva pravu dijagnozu. Mnogi će vam reći da je zavisnost od kockanja najteži oblik zavisnosti i da se teško i dugotrajno leči. To je donekle tačno i zaista je zavisnost od kockanja u nekim slučajevima gora od heroinske zavisnosti. Postoji način da se čovek izleči i živi normalno ako reši da prestane sa kockanjem.

Mnogi će vam reći nemojte da se kockate, nije to dobro, ali vi to i sami znate. Zabranjivaće vam da imate novac, da izlazite iz kuće, neće vas podržavati u nameri da prestanete, jer su vam sto puta pružili šansu koju vi niste iskoristili. I sve tako u krug tražiće te pomoć tamo gde vam niko ne može pomoći. Porodica i pored najbolje želje reaguje emotivno, nema iskustva sa problemom. Mnogi stručnjaci ne mogu da shvate sam problem jer nikada nisu imali dodira sa kockom.

Mi vam nudimo jedinstveno rešenje, koje je i brzo i efikasno. Uz našu pomoć i vašu odluku, imate zaista pravi način da prestanete sa kockanjem.

Lečenje kockara je proces, osnovno što je neophodno je minimum saradnje na početku edukacije. Kada osoba shvati da je sve to što uči dobro za nju i porodicu, sama će se više potruditi i raditi na sebi.

Za efikasno lečenje zavisnosti od kockanja-edukaciju po metodi HERC kontaktirajte nas na telefon 0653342321

 

Pozovi