TIM za edukacije

TIM za edukacije

   Kockar koji je duboko u problemu nikada sam ne može rešiti problem, bez stručne pomoći nekoga sa strane. Bez obzira što mu porodica pruža podršku u finansijskom smislu, problem će se sve više produbljivati i svaki put će situacija biti sve teža a kriza sve dublja. U jednom trenutku porodica gubi bilo kakvu mogućnost da pomogne kockaru i finasijski i u svakom drugom smislu.

Edukacija obuhvata upoznavanje sa samim problemom, učenje mehanizama odbrane, sagledavanje sopstvenog problema na drugi način. Razbijanjem dosadašnje matrice ponašanja i reagovanja u stresnim situacijama i situacijama koje izazivaju kockanje problem se rešava za svaki slučaj pojedinačno.

Edukacije se rade individualno uz kombinaciju podršku tima psihologa i ličnog programa Dejana Stankovića koji se već deset godina bavi istraživanjem i radom sa patološkim kockarima i njihovim porodicama.

Tim psihologa u Centru za odvikavanje od kockanja HERC koje rade na edukacijama

 

 

Tamara Uzelac

Diplomirani psiholog Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, smera psihoterapija. Završila je iskustveni kurs za trenera asertivne komunikacije i prošla različite obuke kao što su lični brending, kurs javnog nastupa, fraktalna art terapija, trening za radioničarski rad, trening prevazilaženja odugovlačenja i trening ciljeva. Trenutno je na obuci za life coach-a.

Bavi se individualnom psihoterapijom, vodi radionice iz asertivne komunikacije na srpskom i engleskom i iskustvene grupe.

 

Maja Vukosavljević

Master psiholog (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

Psihoterapijski savetnik: Sistemska porodična terapija (sertifikat Asocijacije sistemskih terapeuta)

Zaduženja u centru:Psihološka procena, psihoedukacija i psihološko savetovanje.

Trenutno je na edukaciji za sticanje zvanja porodičnog terapeuta. Posebno obučena za rad sa: parovima, porodicama, osobama sa iskustvom nasilja, osobama u krizi, kao i osobama koje su razvile problem patološkog kockanja. Pohađala je asertivni trening i trening upravljanje brigama. Takođe se bavi i radioničarskim radom

Ivana Novčić

Završila je master studije kliničkog usmerenja psihologije u Novom Sadu.

Ima iskustva u radu sa psihijatrijskim pacijentima i osobama sa posebnim potrebama.

Bila je deo tima koji se bavi promocijom mentalnog zdravlja i stručni saradnik na Unicef-ovim projektima ,,Care“ i ,,TDH“ za pružanje pomoći i podrške izbeglom stanovništvu iz Sirije koje je prolazilo kroz psihološku krizu.

Poseduje i iskustvo u savetovanju i prevenciji samoubistva, savetodavni rad sa decom školskog uzrasta i njihovim roditeljima  i sertifikat treninga za profesionalnu selekciju.

U centru HERC je zadužena za psihodijagnotički rad sa klijentima i psihoedukaciju.

 

Nataša Oparnica

Završila je master studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Trenutno je na naprednom nivou psihoterapijske edukacije Geštalt modaliteta (psihoterapeut pod supervizijom).

Zaduženja u centru HERC: psihodijagnostika, psihoedukacija, psihološko savetovanje i psihoterapija.

Poseduje iskustvo u psihodijagnostici, psihološkom savetovanju i psihoterapiji na Odeljenju za bolesti zavisnosti u Kliničkom centru Vojvodine.

Prošla je kroz razlicite edukacije i treninge kao što su obuka za radioničarski rad, obuka za pomoć osobama u kriznim situacijama, Fraktalna art terapija, trening upravljanja vremenom i drugi.  Ima iskustva u radioničarskom radu sa kliničkom i opštom populacijom.